ช่องการติดต่อเรา

ที่อยู่โรงพยาบาลวิหารแดง

200 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

Email

whd_hos@hotmail.com

โทรศัพท์

0622214919