นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง

ติดต่อสอบถาม

การให้บริการ

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 103

คลินิกเบาหวาน / ความดัน

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 116

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 121

คลินิกอนามัยแม่และเด็ก

ให้บริการ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 124

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 102

คลินิกแพทย์แผนไทย

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 125

ภาพกิจกรรม

นที่ 12 ธันวาคม 2565 คุณนุชิดา ร่งถาวรวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท

นายแพทย์ ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลวิหารแดง ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัลดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 คุณนิตยา เนตรชลายุทธ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

นายแพทย์ ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลวิหารแดง ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัลดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คุณชัยวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ มอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ

นายแพทย์ ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลวิหารแดง ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัลดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

วันที่ 2 ธ.ค.65 ออกเคลือบฟลูออไรด์

ทัตกรรมออกเคลือบฟลูออไรด์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ชั้น ป.1-6

วันที่ 24 พ.ย. 65 ออกเคลือบฟลูออไรด์

ทันตกรรม ออกเคลือบฟลูออไรด์ โรงเรียนวัดบ้านดอน ชั้น ป.1-6

วันที่ 24 พ.ย. 65 ออกเคลือบฟลูออไรด์

ทันตกรรม ออกเคลือบฟลูออไรด์ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย ชั้น ป.1-6

ข่าวจากงานบริหาร

เพจแนะนำ

ช่องการติดต่อเรา

ที่อยู่โรงพยาบาลวิหารแดง

200 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

Email

whd_hos@hotmail.com

โทรศัพท์

0622214919