นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง

การให้บริการ

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 103

คลินิกเบาหวาน / ความดัน

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 116

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 121

คลินิกอนามัยแม่และเด็ก

ให้บริการ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 124

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 102

คลินิกแพทย์แผนไทย

ให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทร. 06-22214919 ต่อ 125

ข่าวจากงานบริหาร

เพจแนะนำ

ช่องการติดต่อเรา

ที่อยู่โรงพยาบาลวิหารแดง

200 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

Email

whd_hos@hotmail.com

โทรศัพท์

0622214919