ไปรษณีย์ไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ท่านสามารถพูดคุย สอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ในห้องนี้

ไปรษณีย์ไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โพสต์โดย ems » อาทิตย์ 02 ก.ค. 2017 8:08 am

ไปรษณีย์ไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการ ?แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม?

ไปรษณีย์ไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการ ?แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม?ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อฯ

กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2560 ? บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการ ?แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม? นิทรรศการสะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านดวงแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ ด้วยการเล่าเรื่องผ่านแสตมป์ วิดีทัศน์ และแอนิเมชั่น โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ ?5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย? ?2 พระองค์ คู่พระบารมี? ?4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร? ?9 ทำ เพื่อพสกนิกร? และ ?3 คำสอน ศาสตร์พระราชา? พร้อมกับโซนพิเศษ ?มรดกจากพ่อ? จัดแสดงแสตมป์ทุกชุด และโซนกิจกรรม ?สุขที่พ่อให้ จากดวงใจประชาชน? นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ โดยได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ทั้งหมด 5 ดวง พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประชาชนไทย โดยทำการจัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัด เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับงานนิทรรศการนี้เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว พร้อมร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร รัชกาลที่ 9 เป็นของที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

[center]รูปภาพ[/center]
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปรษณีย์ไทย ได้จัดนิทรรศการ ?แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม? โดยคัดสรรแสตมป์ในชุดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ 9 จำนวนแสตมป์ทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ นำเสนอในประเด็นที่แตกต่างจากนิทรรศการอื่น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถจดจำได้ง่าย ภายใต้หัวข้อ ?2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม? ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะนำเสนอเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ เล่าเรื่องผ่านวิดีทัศน์ แอนิเมชั่น และแสตมป์ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่

โซนที่ 1 ?5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย? บทเกริ่นนำของนิทรรศการที่เริ่มต้นด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปฐมบรมราชโองการ ?เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม? เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เปรียบเป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยและทรงรักษาไว้ตลอดพระชนม์ชีพ ในนิทรรศการได้นำแสตมป์ที่บันทึกเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคนไทย ที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงไว้ในห้องดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ

โซนที่ 2 ?2 พระองค์ คู่พระบารมี? ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส โดยจัดแกลอรี่ภาพแสตมป์ของทั้ง 2 พระองค์ และวิดีโอ ที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันเสมอมาเพื่อให้ผู้ชมปลาบปลื้ม มีความสุข และระลึกถึง 2 พระองค์ที่ทรงเป็นคู่พระบารมีที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย


โซนที่ 3 ?4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร? นำเสนอเนื้อหานับแต่การเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ นำมาซึ่งพรราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกท้องถิ่น โดยการนำเสนอแกลอรี่ภาพ 2 พระองค์ประทับบนรถไฟพระที่นั่งสัญลักษณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั้ง 4 ภาค ภาพ 2 พระองค์ เสด็จฯ ท่ามกลางราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมีการประดับตกแต่งด้วยแสตมป์ที่สะท้อนถึงการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ ของประเทศไทย

โซนที่ 4 ?9 ทำ เพื่อพสกนิกร? นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการสำคัญ 9 โครงการอันเป็นประจักษ์พยานในการ ?ครองแผ่นดินโดยธรรม? เพื่อสร้าง ?ประโยชน์? และ ?ความสุข? ให้แก่ ?มหาชนชาวสยาม? โดยการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกบนจอ LED ขนาด 6 เมตร เป็นภาพกราฟิกจากภูเขาถึงทะเลและภาพแสตมป์ที่บันทึกโครงการอันทรงคุณค่าจากการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ เช่น แสตมป์โครงการฝนหลวง แสตมป์โครงการชั่งหัวมัน แสตมป์โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น

โซนที่ 5 ?3 คำสอน ศาสตร์พระราชา? นำเสนอเนื้อหาแนวพระราชดำริในการ?พัฒนา?งานด้านต่าง ๆ ที่นำมาสู่บทสรุปของนิทรรศการ 3 คำสอนของ ?พ่อ? คือ ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? อันเป็นหลักการที่ผู้ชมจะสามารถน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การงาน เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ ?ตามรอยพ่อ? ห้องนิทรรศการนี้ จัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ ?หลักคำสอนของศาสตร์พระราชา?

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำโปสการ์ดที่ระลึกทั้งหมด 5 แบบสุดพิเศษ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ทั้งหมด 5 ดวง ได้แก่ แสตมป์ ที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์ แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 1) ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์ แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 2) ชนิดราคาดวงละ 5 บาท แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 3) ชนิดราคาดวงละ 40 บาท และแสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 แบบพระพักตร์ตรง (ชุด 4) ชนิดราคาดวงละ 20 บาท พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประชาชนไทยในโอกาสต่างๆ มาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดที่ระลึก โดยทำการจัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัดสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อฯ เท่านั้น

https://tracking-thailandpost.blogspot.com
ems
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 11 พ.ค. 2017 8:46 pm

ย้อนกลับไปยัง ห้องพูดคุย

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron